Контакт

с.Божичен, общ. Иваново, обл. Русе, ул. Вит 12
тел: 0888 31 99 88 |  0885 80 55 05
e-mail: care_home@mail.bg

GPS: 43.720880,25.959198

gps